Velkommen til Varup Termiske Boringer Aps.

Mit firma er et enkeltmandsfirma hvor jeg udfører vertikale jordvarmeboringer.
Firmaet råder over 2 avancerede Hutte-maskiner som har kraft og energi til at udføre jordvarmeboringer, også de helt dybe lodrette boringer.

Jeg kan tilbyde, at udføre boringen/erne og har materiellet til dette. Varup Termiske Boringer er et borefirma og vi sælger ikke jordvarmeanlæg. Firmaet har samarbejde med anerkendte installatører, da det er vigtigt og afgørende at udarbejde et korrekt antal kW, så du som forbruger får et velfungerende jordvarmeanlæg inden påbegyndelse af selve borearbejdet.

Ekspert i lodrette boringer
Min helt unikke viden omkring borearbejde, har jeg igennem mit lange arbejdsliv i branchen. Jordvarmeboringer er specielt udbredt i Sverige og Tyskland, og er her en anerkendt og gennemprøve energikilde.
Der er mange fordele ved et vertikalt jordvarmeanlæg:

  • Ingen støjgener i form at luftvarmepumpe
  • Ingen synlige installationer op af husvægge
  • Ingen opgravede haver, med efterfølgende restrektioner for brug af området
  • Et anlæg der stort set er uopslideligt og vedligeholdelsesfrit
  • Store besparelser på varmeregningen - energien hentes “gratis” i jorden.

  • Udvalgte kompetencer