Boremedhjælper søges...

Varup Termiske Boringer er i rivende udvikling og derfor søger vi en boremedhjælper til vores borerig, gerne hurtigst muligt. Stillingen er en fuldtidsansættelse. En 4 dages ugen kan aftales hvis dette ønskes.

Vi forventer, at du er fleksibel, stabil og af godt helbred, du må godt have erfaring fra tidligere job, men dette er intet krav idet du vil blive oplært.
Du skal have kørekort til B, C og gerne E.

Feltarbejdet foregår i hele landet, men primære opgaver vil være på Sjælland. I perioder kan der påregnes lange arbejdsdage, men for den rette person vil dette blive lønnet godt.

Varup Termiske Boringer udfører hovedsagligt vertikale jordvarmeboringer.
Smid gerne en ansøgning på jan@varup-consult.dk eller ring hvis du har spørgsmål på 25 70 53 92.
Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Jan Varup

Skrevet af Jan Varup  | d. 8 marts, 2017 

Indkøb af ny borerig...

Varup Termiske Boringer har nu 2 borerigge, da vi kan se, at efterspørgslen på jordvarme er i vækst. Begge borerigge er af modellen Hütte, og rig nr. 2 kan ligeledes udføre 8” boringer, så der kan monteres dobbeltloop i borehullet.

Dobbeltloop kan bruges på matrikler hvor der kun kan udføres 1 boring pga. manglende plads (Jordvarmebekendtgørelsen).
En dobbelt loop kan give mellem 20-30 procent mere energi end en normal enkelt loop.

September, 2016

Skrevet af Jan Varup  | d. 4 oktober, 2016 

En tilfreds kunde siger...

Jeg har netop fået lavet en 200 meter dyb boring i min gamle have og skiftet mit 28 år gamle gasfyr ud med en moderne varmepumpe der kombinerer jordvarme med solvarme for den ultimative grønne energi, og her var jeg heldig at kontake Jan Varup der ud over af være en særdeles flink fyr har alle de kvaliteter man kunne ønske sig af en fagmand.

Jan må være Danmarks vel nok dygtigste bore ekspert med masser af erfaring fra både utallige boringer i Danmark, men også fra vandboringer i Afrika og geologiske boringer på Grønland.

Jan har været meget fleksibel mht mine specielle ønsker, og skaber med sit rolige overblik en stor tillid til hans professionelle arbejde der blev fuldført til tiden og til prisen.

Skal du have lave en varme boring, så kan jeg kun give Jan Varup mine aller bedste anbefalinger.

Espergærde, august 2016

Skrevet af Jan Varup  | d. 1 oktober, 2016 

En tilfreds kunde siger...

Jordvarmeprojektet startede med sonderinger og dialog med kommunen.

Ideen var som bygherre at indkøbe EL, VVS og boring hos separate leverandører. Henvisningen til Varup termiske boringer resulterede i en række telefonsamtaler for at drøfte de mange detaljer og indgå en aftale. Vi aftalte en tidsplan om start og afslutning af boringen. Tidsplanen blev udfordret af et for bygherren ukendt krav til fire ugers høringsfrist.

På trods af denne udfordring samt andre udfordringer med andre boringer blev vores boring startet til tiden med den annoncerede forskydning.

Vores boring blev udfordret af meget vandforbrug og forlænget proces, men det blev håndteret på fin vis. Sammenfattende kan det siges, at Varup termiske boringer leverer varen på professionel vis og med fokus på at håndtere de for bygherren vigtige problemstillinger. / Virum, november 2015

Skrevet af Jan Varup  | d. 14 Marts, 2016 

En tilfreds kunde siger...

"I forbindelse med at jeg gerne ville have udskiftet mit gamle oliefyr, til mere energivenlig varmekilde, har jeg i flere år undersøgt flere løsningsmuligheder, herunder også jordvarme. Mit haveareal er begrænset for horisontal jordvarme, ligeledes er jorden i haven ikke optimal, da jorden er let sandet og til dels tør. Flere VVS-firmaer og Varmepumpeleverandører har foreslået, pga. mit begrænset jordareal, at lægge jordvarmeslangerne i 2 lag. Denne løsning har jeg dog anset for noget risikabelt og ikke særlig tillidsfuld.

Ligeledes har jeg været i kontakt med andre borefirmaer. Desværre har salgs- og leveringsbetingelserne været af en sådan karakter, at prisen for jordvarmeboringen, ikke har været gennemskuelig. Salgs- og leveringsbetingelserne har derfor heller ikke været tillidsskabende.

Rent tilfældigt søgte jeg på termisk boring, i steden for vertikal jordvarme. Her fandt jeg Varup Termiske Boringer som jeg så kontaktede telefonisk. Fra første færd har kontakten med Varup Termiske Boringer været konstruktiv, reel og tillids skabende.

Jan Varup kom på besøg for at se lokaliteterne og mulig borested, og mit energibehov blev fremlagt. Herefter udarbejde Jan Varup et konkret gennemskueligt tilbud.

Boringen forløb problemfrit og yderst tilfredsstillende."

Skrevet af Jan Varup  | d. 01 Januar, 2016 

Glædelig jul og Godt Nytår

Jeg ønsker mine kunder og forretningsforbindelser glædelig jul og godt nytår og vil samtidig benytte lejligheden til at sige tak for godt samarbejde i 2015.

Skrevet af Jan Varup  | d. 20 December, 2015 

Varup Termiske boringer er på Hillerød kræmmermarked!

I dagene fra den 27. - 30. august 2015 er jeg at træffe på Hillerød Kræmmermarked. Hvis du har brug for et par faglige råd omkring jordvarmeboringer, er du/I velkommen til at komme forbi min stand.

Min hensigt er at få udbredt kendskabet til denne unikke specialboring, som kan reducere din varmeregning væsentligt.

Kom ind og lad os få en snak.

Skrevet af Jan Varup  | d. 24 August, 2015 

Skal det gamle oliefyr skiftes i dit hus?

Hvis du står overfor at skulle udskifte dit gamle oliefyr i dit hus. I år 2016 er det ikke længere muligt, at få installeret nyt oliefyr, derfor bør du allerede nu overveje hvilke andre alternativer der findes. En vertikal jordvarmeboring er en god og langsigtet løsning.

Udover dette er der et væld fordele :
stor reducering på den månedlige varmeudgift
dokumenteret effekt - høj virkningseffekt
minimal vedligeholdelse - ingen støjgener
øget energioptimering af dit hus - større salgspris ved salg
co2 neutral

Varup Termiske Boringer fokuserer på godt samarbejde og høj kvalitet. Hos os får du samtidig en grundig og kyndig rådgivning. Ring eller skriv og lad os tage en snak.

Skrevet af Jan Varup  | d. 20 September, 2014 

Varup Termiske Boringer

Varup Termiske Boringer er et firma på ligefod med Varup Consult og specialisere sig i lodrette boringer.
Varup Termiske Boringer tror på en grøn fremtid, og har derfor i 2014 investeret i en borerig som er unik når det kommer til netop lodrette boringer.
Kontakt Varup Termiske Boringer v. Jan Varup på 25 70 53 92 og få en varm løsning.

Skrevet af Jan Varup  | d. 20 September, 2014 

Velkommen til den nye hjemmeside

Varup Consult starter op som din professionel samarbejdspartner. Varup Consult lægger vægt på den personlige, nære betjening, den gode service samt den høje håndværksmæssige kvalitet.

Specielle ønsker er inden hindring - men blot en udfordring.

Skrevet af Jan Varup  | d. 20 September, 2014